Hjem

Searas AS

er en selvstendig og uavhengig teknologibedrift som leverer produkter og tjenester til den globale aquakulturnæringen

 

En vesentlig driver for Searas er bærekraftig produksjon av biomasse  --->> RAS

Nyheter

September 2019

SeaRAS Aquaduct nr. 3 installert i eksistrende RAS anlegg 

Searas er et teknologiselskap som prosjekterer RAS anlegg. Searas sin RAS reaktor er basert på et konsept der all vannbehandling foregår i selve karet. 


SeaRAS® Aquaduct er den sentrale vannbehandlingsenhet som flytter alt vann samtidig som det lufter for CO2 og skimmer for mikropartikler.


MBBF har en todelt bevegelse, opp og ned samtidig som det sirkulerer rundt i ringvolumet. Dette sikrer full bevegelse og ingen stillestående partier som kan danne H2S.


Searas har teknologier for RAS i sjøvann samt oppdrett på eksponerte lokaliteter i åpne og lukkede merder.


Juni 2019

SeaRAS Aquaduct nr.2 installert i et eksisterende RAS anlegg for å forbedre vannkvaliteten.

Mai 2019

Forprosjektet;

SeaRAS Reaktor er gjennomført og et test- og demonstrasjonsanlegg er  bygd i Ytra Arna. Løsningen er testet og har gitt meget gode og lovende resultater. 

Det er utført forsøk på fjerning av mikropartikler, CO2, samt forflytning av vann ved hjelp av SeaRAS Aquaduct.  Populærvitenskapelig rapport SeaRAS 01


Februar 2019

Første SeaRASAquaduct installert i et eksisterende RAS anlegg for å forbedre vannkvaliteten.

Oktober 2018

Artikkel i Kyst RAS bilag.  Link til artikkel

September 2018

Searas får tildelt midler til forprosjekt innen RAS teknologi. Searas sin RAS reaktor skal bygges og innledende tester skal utføres.

https://www.forskningsradet.no/servlet/web/prognett-vestlandet/Nyheter/Kvalifiseringsstotte_til_fem_bedrifter_og_tre_kommunar/1254036798696?WT.mc_id=nyhetsbrev-vestlandet

November 2017

Searas søknad om utviklingskonsesjoner. Searas søker om 12 utviklingskonsesjoner på flytende RAS anlegg med eget vannrensemerd.

https://kyst.no/nyheter/flytende-ras-anlegg-kan-gi-havbruksvekst/