Hjem

Searas AS

er en selvstendig og uavhengig teknologibedrift som leverer produkter og tjenester til den globale aquakulturnæringen

 

En vesentlig driver for Searas er bærekraftig produksjon av biomasse  --->> RAS

Nyheter

Searas AS er et teknologiselskap som prosjekterer og leverer RAS anlegg, samt komponenter til vannbehandling.


SeaRAS er en reaktorbasert løsning for et RAS anlegg, der vannbehandlingen foregår i ringvolum i karet. 


SeaRAS Aquaduct er den sentrale vannbehandlingsenhet som flytter alt vann samtidig som den lufter for CO2 og skimmer ut mikropartikler.


SeaRAS Aquasense er en "stand alone" målestasjon som i sann tid måler og logger vannparametre (PH, turbiditet, O2, CO2, H2S m.fl.) i anlegget og presenterer dette på mobile enheter. Den viser også hvor mye CO2 og H2S som fjernes av Aquadukten. 


Searas har teknologier for RAS i sjøvann samt oppdrett på eksponerte lokaliteter i åpne og lukkede merder.


Februar 2020

SeaRAS Aquasense versjon 1 utviklet og installert hos kunde. Komplett med kalibreringskrets, software og dataoverføring til trådløs server.

 

November 2019

SeaRAS Aquasense prototyp utviklet. Måler i sann tid fjerning av  CO2, O2 og H2S i t nr. 3 installert i eksistrende RAS anlegg.

Måler konsentrasjoner av H2S ned mot 0,01µg/L i karet. Endelig en målemetode for H2S som kan overvåke lave H2S nivåer!

 

September 2019

SeaRAS Aquaduct nr. 3 installert i eksistrende RAS anlegg 

Juni 2019

SeaRAS Aquaduct nr.2 installert i et eksisterende RAS anlegg for å forbedre vannkvaliteten.

Mai 2019

Forprosjektet;

SeaRAS Reaktor er gjennomført og et test- og demonstrasjonsanlegg er  bygd i Ytra Arna. Løsningen er testet og har gitt gode og lovende resultater. 

Det er utført forsøk på fjerning av mikropartikler, CO2, samt forflytning av vann ved hjelp av SeaRAS Aquaduct.  Populærvitenskapelig rapport SeaRAS 01


Februar 2019

Første SeaRASAquaduct installert i et eksisterende RAS anlegg for å forbedre vannkvaliteten.

Oktober 2018

Artikkel i Kyst RAS bilag.  Link til artikkel

September 2018

Searas får tildelt midler til forprosjekt innen RAS teknologi. Searas sin RAS reaktor skal bygges og innledende tester skal utføres.

https://www.forskningsradet.no/servlet/web/prognett-vestlandet/Nyheter/Kvalifiseringsstotte_til_fem_bedrifter_og_tre_kommunar/1254036798696?WT.mc_id=nyhetsbrev-vestlandet

November 2017

Searas søknad om utviklingskonsesjoner. Searas søker om 12 utviklingskonsesjoner på flytende RAS anlegg med eget vannrensemerd.

https://kyst.no/nyheter/flytende-ras-anlegg-kan-gi-havbruksvekst/