Eksponert Havbruk

SeaRas har utviklet teknologi for eksponert havbruk basert på et bølgekompensert konsept som gjør det mulig å designe anlegg for alle eksponerte lokaliteter langs norskekysten både når det gjelder bølger og strøm.


Unik nedsenkbar merd teknologi basert på et passivt bølgekompensert konsept.


  • Kan designes for alle lokaliteter langs Norskekysten
  • Basert på merder i PE plastringer og rammefortøyning.
  • Ubemannet flåte.
  • Kontroll fra land
  • Utviklet teknologi for:

  -Notskifte

  -Avlusning

  -Påfylling av fôr, drivstoff       vann etc. til flåten