Ombygning av gjennomstrøm til RAS

Searas sitt design gjør det mulig på en enkel måte å bygge om et eksisterende gjennomstrømning anlegg til et RAS anlegg.

Det orginale karet får tilleggsutstyr påmontert som på en meget kostnads effektiv måte muliggjør overgang til RAS anlegg. 

Beskrivelse

Bildet viser prinsippet der et gjennomstrømnings kar bygges om til  RAS.

Det byggs et ringvolum på utsiden av karet som rommer MBBF.

Biolegemene sirkulerer rundt i ringvolumet og sikrer at biofilter er i bevegelse.


SeaRAS Aquaduct sørger for vannsirkulasjon fra senter av kar og ut til MBBF. I tillegg skimmer Aquaducten av mikropartikler og lufter for CO2.


Etter vannet har passert MBBF går det til et luftekammer som tilsetter mikrobobler fra en ejektorer. Dette lufter vann for CO2 og tilsetter O2.


Strømmsettng av karet foregår ved hjelp av en egen pumpe som tar vann fra ren side i trommelfilter og setter støm i fiskekaret.


Det er i tillegg en opsjon på CO2 lufting over MBBF. Her pumpes vann fra egen pumpe og over en rist som dekker hele MBBF. Vannet faller ca 20-30 cm med en luftstrøm.


Det plasseres typisk 4 Aquaducter med utstyr i hvert kar. Dette gir meget høy driftsikkerhet og redundans.