Searas Produkter

SeaRAS Aquaduct 

Til bruk i eksisterende RAS og Gjennomstrømningsanlegg


  • Forflytter, Skimmer, lufter for CO2 og Oksygenerer i samme prosess

 

SeaRAS Aquaduct 


  • SeaRAS Aquaduct installert i eksisterende RAS anlegg for å forbedre vannkvaliteten.
  • Aquadukten  flytter store mengder vann ved hjelp av ejektorer.
  • Mikrobobler injiseres og sørger for god gass- og partikkelutveksling med vannet.
  • CO2, Skum og fraksjoner av vann trekkes ut i luftehattene og ut av anlegget. 
  • CO2 nivå reduseres betraktilig på grunn av fjerning av mikropartikler som resulterer i mindre heterotrofe bakterier.


Resultat er drastisk reduksjon i CO2 nivå, samt et signifikat klarere vann.

SeaRAS Aquaduct Sea

Til bruk i åpne merder med luseskjørt

  • Versjon 1 løfter vann fra dypet og oksygenerer
  • Versjon 2 løfter vann fra dypet, skimmer og ekstra oksygenering

 

SeaRAS Aquaduct Sea er en videreutvikling av Aquadukten for bruk til lusebekjempelse i åpne merder. Den  har som formål å frakte store mengder vann fra ønsket dyp opp til overflaten i merden.


Kapasiteten på vannforflytning kan varieres opp mot 150M3 / min avhengig av dimmensjon på rør. Flere enheter kan brukes i samme merd. De kan flyte inne i merden eller ligge på utsiden og levere vann inn.


Aquaduct Sea vil tilsette oksygen til vannet i de tilfeller oksygen metning er lavere enn 100%.


Aquaduct Sea versjon 2 har også mulighet til å tilsette ekstra oksygen til vannet. Ved å koble til en oksygen generator vil en kunne oppnå høyere oksygenmetning i vannet som fraktes til overflaten.


Aquaduct Sea 2 har i tillegg en skimme funksjon som vil høste ut partikler som lus, alger etc fra vannet.