RAS Land

Searas AS leverer RAS anlegg basert på en reaktor-løsning der vannbehandling foregår i ringvolum i eller rundt tanken

SeaRAS Reaktor

SeaRAS Reaktor er en kompakt og fleksibel RAS løsning til signifikant lavere investering- og driftskost enn dagens eksisterende anlegg. Du finner de samme kjente prosessene, men organiseringen er helt ny. Løsningen baseres på sirkulære kar med god sirkulasjon og der alt vann går gjennom de sentrale SeaRAS® Aquaduktene.


Designet fokuserer på å høste ut de små organiske partiklene som mekaniske filtre ikke tar (<40µm), samt effektic CO2 lufting og Oksygenering. Heterotrofe bakterier kan stå for 30-40% av CO2 produksjon i et RAS anlegg, og med tilsvarende O2 forbruk. Ved å fjerne maten til disse bakteriene vil man se en signifikant forbedring av vannkvaliteten, effektiviteten til biofilteret og trivsel og tilvekst til fisken. Dette har vi demonstrert. 


Ved å sørge for et rent sirkulært design, god vasirkulasjon, få rørforbindelser og feller for sedimentasjon, er faren for H2S oppblomstring langt på vei eliminert.


SeaRAS Reaktor-løsningen kan også implementeres i eksisterende sirkulære kar. Den er meget arealeffektiv og med svært lave driftskostnader.

 

 • SeaRAS Aquaduct flytter, skimmer, lufter for CO2 og Oksygenerer i samme prosess
 • CO2 lufting med undertrykk gir en særdeles god effekt
 • Skimming/flotasjon fjerner effektivt partikler ned under 1µm
 • Belte/trommel filter for fjerning av større partikler og fôrrester
 • MBBF i sirkulær bevegelse i ringvolum gir et effektivt biofilter uten dødsoner
 • Oksygenering og lufting som siste behandling
 • Forflytning av fisk i egne rør
 • Rengjøring. Tilkomst over alt
 • Meget energieffektivt
 • Enkelt å implementere i eksisterende runde kar
 • Vann ut av RAS anlegget (1-3%) er det som tas ut som skum og vann fra Aquaduktene